Јавне набавке 2019.година

Jавнa набавкa добра – набавка канцеларијске опреме

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13. октобар бр. 7
Број: 404-4-13/2019-04
Дана: 28.10.2019. године

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке добра – набавка канцеларијске опреме ЈН бр. 404-4-13/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужетку рока
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности добра – набавка добра за пројекат саветодавна служба за грађане општина Ћуприја обликована по партијама: Партија 3 – Набавка канцеларијске опреме

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13. октобар бр. 7
Број: 404-4-12/2019-04
Дана: 23.10.2019. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности добра – набавка добра за пројекат саветодавна служба за грађане општина Ћуприја обликована по партијама: Партија 3 – Набавка канцеларијске опреме ЈН бр.404-4-12/2019-04, наручилац Општинска управа општине Ћуприја, ул. 13. октобар бр. 7, ПИБ: 101375417, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своју писмену понуду у складу са конкурсном документацијом.

Позив за подношење понуде – партија 3
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору канцеларијском опремом

Јавна набавка услуга израде студија и прорачуна за водотоке другог реда ЈН.БР 404-5-19/2019-04

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13. октобар бр. 7
Број: 404-5-19/2019-04
Дана: 17.10.2019. године

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке услуга израде студија и прорачуна за водотоке другог реда ЈН.БР 404-5-19/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности добра – набавка горива БМБ 95 за потребе пројекта подршке квалитетном животу старијих људи и ОСИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13. октобар бр. 7
Број: 404-4-11/2019-04
Дана: 17.10.2019 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности добра – набавка горива БМБ 95 за потребе пројекта подршке квалитетном животу старијих људи и ОСИ.

Позив за подношење понуда за помоћ старим лицима
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности услуга стручног надзора на реконструкцији и санацији Дома културе Бигреница, Дома културе Вирине и МЗ Иванковац – Паљане

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-18/2019-04
Дана: 08.10.2019 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуга стручног надзора на реконструкцији и санацији Дома културе Бигреница, Дома културе Вирине и МЗ Иванковац – Паљане. ЈН.БР 404-5-18/2019-04.

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности услуга стручног надзора над радовима на изградњи ЛЕД билборда

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуга стручног надзора над радовима на изградњи ЛЕД билборда ЈН.БР 404-5-17/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa радова на уређењу пешачке стазе обликоване по партијама: Партија 1 уређење пешачке зоне – бехатон ЈН бр. 404-9-4/2019-04

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-9-4/2019-04
Дана: 02.10.2019. године

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке радова на уређењу пешачке стазе обликоване по партијама: Партија 1 уређење пешачке зоне – бехатон ЈН бр. 404-9-4/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Одлука о измени уговора

Јавна набавка мале вредности услуге стручног надзора над текућим и инвестиционом одржавањем зграда у својини општине Ћуприја ЈН.БР 404-5-12/2019-04

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуге стручног надзора над текућим и инвестиционом одржавањем зграда у својини општине Ћуприја ЈН.БР 404-5-12/2019-04.

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

Jавнa набавкa мале вредности добра – набавка добра за пројекат саветодавна служба за грађане општина Ћуприја обликована по партијама

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности добра – набавка добра за пројекат саветодавна служба за грађане општина Ћуприја обликована по партијама: Партија 1 – Набавка горива,Партија 2 – Набавка канцеларијског материјала,Партија 3 – Набавка канцеларијске опреме,Партија 4 – Набавка рачунарске опреме Партија 5 – Набавка тонера ЈН бр.404-4-9/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Измена конкурсне документације
Одлука о додели Уговора – Партија 1
Одлука о додели Уговора – Партија 2
Одлука о додели уговора – Партија 4
Одлука о додели уговора – партија 5
Одлука о обустави поступка -Партија 3
Oбавештење о закљученом уговору – Партија 4
Oбавештење о закљученом уговору – Партија 1
Oбавештење – обустава партија 3
Oбавештење о закљученом уговору – Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору – Партија 5

Јавна набавка мале вредности добра – набавка лаптоп рачунара ЈН бр. 404-4-10/2019-04

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности добра – набавка лаптоп рачунара ЈН бр. 404-4-10/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору