Јавне набавке

Јавне набавке 2024.

Позив за подношење понудa у поступку јавне набавке услуге одржавања возног парка – сервис Шкода возила

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге организовања сајма образовања

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге помоћи и неге старим лицима

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге личног пратиоца детета

Одлука о покретању преговарачког – набавка услуге одржавања програма за потребе локалне пореске администрације

Позив за подношење понуда у поступку набавке угоститељских услуга са хотелијерством

Позив за подношење понуда за јавну набавку Моноторинг квалитета ваздуха

Јавни позив за подношење понуда у поступку јавне набавке производа за чишћење – хемија

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге испитивања пешачког моста у Ћуприји

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге ревизије завршног рачуна

План јавних набавки 2023.година

План јавних набавки – 24.01.2023.

План јавних набавки – измена 2 – 24.04.2023.

План јавних набавки – измена 3 – 13.05.2023.

План јавних набавки – измена 4 – 19.06.2023.

План јавних набавки – измена 5 – 22.06.2023.

План јавних набавки – измена 6 – 11.07.2023.

План јавних набавки – измена 7 – 31.07.2023

План јавних набавки – измена 8 – 25.08.2023.

План јавних набавки – измена 9 – 28.08.2023.

План јавних набавки – измена 10 – 07.09.2023.

План јавних набавки – измена 11 – 26.10.2023.

План јавних набавки – измена 12 – 06.11.2023.

План јавних набавки – измена 13 – 13.12.2023.

 

 

 

Јавне набавке 2023.

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге мониторинга квалитета ваздуха – заштита животне средине

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге личног пратиоца детета

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге помоћи и неге старим лицима

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге организовања сајма образовања

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке канцеларијске опреме – намештај

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге израде Урбанистичког пројекта извориште Супска

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке новогодишње расвете

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуга израде Процене ризика од катастрофа и израда Плана заштите и спасавања на територије општине Ћуприја

Позив за подношење понуда у поступку набавке консултантских услуга

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуга уклањања објеката, делова објеката, предмета и ствари на територији општине Ћуприја

Позив за подношење понуда у поступку

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге софтверско техничке подршке за сајт и виртуелни сервер – хостинг и домен

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге ревизије постојећег пројекта радова на реконструкцији Дома културе у Супској

Позив за подношење понуда у поступку набавке књига за награђивање успешних ученика

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге развоја техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних контрола плодности пољопривредног земљишта

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге израде пројекта за видео надзор за детекцију саобраћалних прекршаја

Реконструкција и санација објекта Предшколске установе “ Дечија Радост “ – Вртића “ Шећерко “ у Ћуприји – линк ка порталу јавних набавки

Позив за подношење понуда у поступку набавке тонера

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге израде стратегије и акционог плана за безбедност саобраћаја на путевима и улицама на територији општине Ћуприја – Савет за безбедност саобраћаја

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге израде техничке документације за потребе реконструкције и доградње објекта ПУ „Дечја Радост“ – Шећерко у Ћуприји

План јавних набавки 2022.година

План јавних набавки – 26.01.2022

Измена плана број 2 – 08.02.2022.
Измена плана број 3 – 10.02.2022.
Измена плана број 4 – 24.02.2022.
Измена плана број 5 – 07.04.2022.
Измена плана број 6 – 10.05.2022.
Измена плана број 7 – 12.07.2022.
Измена плана број 8 – 30.11.2022.

Јавне набавке 2022.

Позив за подношење понуда у поступку набавке радова на текућем одржавању објекта магацинске и производне хале штампарије Младост у Ћуприји.

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге помоћи и неге старим лицима
Измена позива за подношење понуда у поступку набавке услуге помоћи и неге старим лицима

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге личног пратиоца детета

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке новогодишње расвете

Позив за подношење понуда у поступку набавке ситног канцеларијског материјала

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге организовања сајма образовања

Измена позива за подношење понудa у поступку набавке услуге одржавања возног парка – сервис возила

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге поправке улазне капије и гаражних врата у дворишту Општинске управе општине Ћуприја

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке услуге израде табла и таблица са називима улица и кућних бројева

Позив за подношење понуда у поступку набавке цвећа

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге израде измене и допуне Плана генералне регулације градског насеља Ћуприја,

Позив за достављање понуда за набавку огревног дрвета