Javne nabavke

Javna nabavka usluga tekuće popravke i održavanje kod mesnih zajednica oblikovane po partijama JN br. 404-8-8/2019-04

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-8-8/2019-04
Dana: 11.09.2019. godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U otvorenom postupku javne je usluga tekuće popravke i održavanje kod mesnih zajednica oblikovane po partijama JN br. 404-8-8/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Javna nabavka male vrednosti usluga stručnog nadzora nad radovima na izgradnji LED bilborda JN.BR 404-5-14/2019-04

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-5-14/2019-04
Dana: 10.09.2019 godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti usluga stručnog nadzora nad radovima na izgradnji LED bilborda JN.BR 404-5-14/2019-04 , naručilac opština Ćuprija, ul.13 Oktobra br,7, PIB: 101375417, poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Javna nabavka usluga tekuće i investiciono održavanje zgrade u svojini opštine Ćuprija

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U otvorenom postupku javne nabavke usluga tekuće i investiciono održavanje zgrade u svojini opštine Ćuprija JN br. 404-8-7/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga izrade generalnog projekta prikupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda sa studijom opravdanosti

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U otvorenom postupku javne nabavke usluga izrade generalnog projekta prikupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda sa studijom opravdanosti JN.br. 404-5-13/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovori na pitanja 1
Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti usluga stručnog nadzora nad radovima na izgradnji postamenta za bronzanu skulpturu Cara Lazara

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti usluga stručnog nadzora nad radovima na izgradnji postamenta za bronzanu skulpturu Cara Lazara JN.BR 404-5-12/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovor na pitanje 1
Obaveštenj o produžetku roka
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti usluga stručnog nadzora nad radovima na izmeštanju dalekovoda u Industrijskoj zoni

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti usluga stručnog nadzora nad radovima na izmeštanju dalekovoda u Industrijskoj zoni JN.BR 404-5-11/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Odgovor na pitanje 1

 

Javne nabavke male vrednosti usluga izmene i dopune Plana generalne regulacije (PGR-a)Ćuprija

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti usluga izmene i dopune Plana generalne regulacije (PGR-a)Ćuprija br. 404-5-9/2019-04.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugvooru

Javna nabavka radova – izmeštanje dalekovoda u industrijskoj zoni

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U otvorenom postupku javne nabavke radova – izmeštanje dalekovoda u industrijskoj zoni JN.BR. 404-9-3/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovor na pitanja 1
Obaveštenje o produžetku roka
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora

Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva za podnošenje ponuda – Nabavka bronzane skulpture spomen obeležija Knezu Lazaru

Na osnovu čl. 36. st. 1. tač. 2) i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: ZJN), čl. 5. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/15), Mišljenja Uprave za javne nabavke broj 404-02-706/19 od 11.03.2019. godine, Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj 404-11-2/2019-04-1 od 22.05.2019. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku broj 404-11-2/2019-04-2 od 22.05.2019. godine, pripremljena je:
KONKURSNA DOKUMENTACIJA
u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku bronzane skulpture spomen obeležija Knezu Lazaru JN br. 404-11-2/2019-04.

Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti projekat primenjenih hidrogeoloških istraživanja JN.BR 404-5-8/2019-04

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti projekat primenjenih hidrogeoloških istraživanja JN.BR 404-5-8/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru