Јавне набавке

Jавнa набавкa мале вредности услуге дезинсекције на територији општине Ћуприја

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуге дезинсекције на територији општине Ћуприја бр. 404-5-3/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa радова – енеретска санација зграде Гимназије

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке радова – енеретска санација зграде Гимназије ЈН.БР. 404-9-1/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 

Јавна набавка мале вредности добра – канцеларијски материјал по партијама

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности добра – канцеларијски материјал по партијама, бр.404-4-3/2019-04.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање 1
Одговор на питање 2
Одлука о додели уговора – партија 2
Одлука о додели уговора – партија 3
Измена одлуке о додели уговора – партија 3
Одлука о додели уговора – партија 1
Обавештење о закљученом уговору – партија 3
Обавештење о закљученом уговору – партија 2
Обавештење о закљученом уговору – партија 1

Јавна набавка мале вредности добра – набавка грађевинског материјала

На основу члана 60. став 1. тачка 2). Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности добра – набавка грађевинског материјала ЈН бр. 404-4-5/2019-04.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка

Јавна набавка мале вредности добра набавка садница – Партија 1 набавка садница цвећа

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности добра набавка садница – Партија 1 набавка садница цвећа, ЈН бр. 404-4-4/2019-04.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору 

 

Jавна набавка услуга израде техничке документације за реконструкцију опште болнице општине Ћуприја и израде техничке документације за реконструкцију матичне школе „13 октобар“

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне ЈН бр. 4048-2/2019-04 наручилац општина Ћуприја, ул.13 Октобра бр. 7, ПИБ: 101375417, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своју писмену понуду у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку услуга израде техничке документације за реконструкцију опште болнице општине Ћуприја и израде техничке документације за реконструкцију матичне школе „13 октобар“.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговори на питања
Измена конкурсне документације
Обавештење о закљученом угвоору

 

Jавнa набавкa мале вредности услуга стручног надзора над радовима над реконструкцијом тротоара у ул. Кнеза Милоша у Ћуприји

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуга стручног надзора над радовима над реконструкцијом тротоара у ул. Кнеза Милоша у Ћуприји ЈН.БР 404-5-2/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

Јавна набавка добра – Набавка електричне енергије

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке добра – Набавка електричне енергије ЈН бр. 404-7-1/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
Одлука о измени уговора

Јавна набавка добра – Набавка електричне енергије за јавну расвету

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке добра – Набавка електричне енергије за јавну расвету ЈН бр. 404-7-2/2019-0.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору