Javne nabavke

Javna nabavka usluga izrade projekta preparcelacije

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U otvorenom postupku javne nabavke usluga izrade projekta preparcelacije, JN br. 404-8-1/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovori na pitanja 1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti dobra nabavka sadnica – Partija 2 – nabavka drveća i ukrasnog bilja i Partija 3 – nabavka trave u rolnama – busenima

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti dobra nabavka sadnica – Partija 2 – nabavka drveća i ukrasnog bilja i Partija 3 – nabavka trave u rolnama – busenima, JN br. 404-4-2/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 3

Javna nabavka male vrednosti usluge – pružanje usluge ličnog pratioca deteta

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti usluge – pružanje usluge ličnog pratioca deteta JN br. 404-5-1/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javni poziv – br. K1/2018 – otvoreni postupak za prikupljanje ponuda

Na osnovu čl. 9. Zakona o komunalnim delatnostima (“Sl. glasnik RS“, br. 88/2011 i 104/2016), čl. 22. i čl. 35. do 41. Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama (“Sl.glasnik RS“, br. 88/2011, 15/2016 i 104/2016)

SKUPŠTINA OPŠTINE ĆUPRIJA
13. OKTOBAR BROJ 7
35230 ĆUPRIJA

Objavljuje
JAVNI POZIV
Br. K1/2018 – otvoreni postupak za prikupljanje ponuda

Javni poziv
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovori 2
Koncesioni akt
Obaveštenje o produžetku roka
Izmena konkursne dokumentacije
Rešenje drugostepenog organa
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o produžetku roka
Rešenje drugostepenog organa o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Pitanje br.344-7/2019-01-02 od 27.02.2019.
Odgovori na pitanja 344-7/2019-01-02 od 27.02.2019.
Druga izmena konkursne dokumentacije
Pitanje od 07.03.2019.
Odgovor na pitanja od 07.03.2019.
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o produžetku roka
Rešenje drugostepenog organa o podnetom zahtevu za zaštitu prava
Obaveštenje o produžetku roka
Treća izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda
Pitanja i odgovor potencijalnog ponuđača
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda
Četvrta izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava ponuđača
Odgovori na pitanja 29-07-2019
Obaveštenje o podnetom zahtevu zaštite prava ponuđača